Skip to main content

Digitaliseringen och informationssamhället

Temaområde 5 i EU:s strategi för barnets rättigheter. Vad EU gör för att se till att barn kan surfa säkert och ta vara på de digitala möjligheterna.

EU strategy on the rights of the child - pillar 5

Barns rättigheter i den digitala miljön

Dagens barn är födda i den digitala världen. Om de får möjlighet och har en dator eller telefon med uppkoppling kan de enkelt surfa på nätet, använda social medier och hantera andra digitala verktyg. Världen på nätet erbjuder många möjligheter till lärande, socialt samspel, kompetensutveckling, lek och vardagsliv. Hjälpmedel och program hjälper barn med funktionsnedsättning att få kontakt med kamrater och delta i lektioner. Men det finns många utmaningar. Inte alla barn har tillgång till internet, datorer eller smarttelefoner. Den digitala världen kan också medföra hot i form av övergrepp, nätmobbning, hatpropaganda, skadligt innehåll och desinformation. Dessutom kan för mycket skärmtid leda till hälsoproblem.

Vad EU gör för att se till att barn kan surfa säkert och ta vara på de digitala möjligheterna

EU-lagstiftning och andra initiativ för att skydda barns rättigheter i den digitala miljön:

Kommissionens åtaganden enligt EU:s nya strategi för barnets rättigheter:

  • Anta en uppdaterad strategi för ett bättre internet för barn 2022.
  • Skapa och underlätta en barnledd process för att ta fram principer som branschen ska främja och följa.
  • Främja utveckling och användning av tillgänglig informations- och kommunikationsteknik och tekniska hjälpmedel för barn med funktionsnedsättningar, t.ex. röstigenkänning och dold textning, bland annat vid kommissionens konferenser och evenemang.
  • Se till att den europeiska rättsakten om tillgänglighet genomförs fullt ut.
  • Intensifiera kampen mot alla former av sexuella övergrepp mot barn på nätet, t.ex. genom lagstiftning och skyldigheter för leverantörer av tjänster på nätet att identifiera och anmäla material med sexuella övergrepp mot barn på nätet.