Skip to main content

Digitális és információs társadalom

Az EU gyermekjogi stratégiájának 5. tematikus területe Uniós intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a gyermekek biztonsággal használhassák a digitális környezetet, és kihasználhassák az abban rejlő lehetőségeket

EU strategy on the rights of the child - pillar 5

A gyermekek jogai a digitális környezetben

A gyermekek veleszületett adottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy boldoguljanak a digitális környezetben. Ha lehetőséget és eszközt kapnak hozzá, könnyen eligazodnak az internet, a közösségi média és más digitális eszközök világában. Az online világ számos lehetőséget kínál a tanulásra, a társadalmi interakciókra, a készségek fejlesztésére, a játékra, a mindennapi élet megszervezésére. Támogató-segítő eszközök és technológiák, illetve programok segítik a fogyatékossággal élő gyermekeket többek között abban, hogy kapcsolatba lépjenek társaikkal és részt vegyenek a tanórákon. Azonban még mindig vannak megoldásra váró kihívások. Nem minden gyermek rendelkezik egyenlő hozzáféréssel az internethez, az elektronikus eszközökhöz és készülékekhez. A digitális világ bizonyos fenyegetéseket is hordozhat magában, teret adhat például a bántalmazásnak, az internetes megfélemlítésnek, a gyűlöletbeszédnek, a káros tartalmaknak és a félretájékoztatásnak. A képernyő előtt töltött túl sok idő egészségügyi problémákhoz vezethet.

Uniós intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a gyermekek biztonsággal használhassák a digitális környezetet, és kihasználhassák az abban rejlő lehetőségeket

A gyermekek jogainak a digitális környezetben való védelmére irányuló uniós keret:

Az EU új gyermekjogi stratégiája keretében a Bizottság elkötelezte magát a következők mellett:

  • 2022-ben elfogadja a gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiát,
  • létrehoz és elősegít egy gyermekek által vezérelt folyamatot, amelynek célja az iparági szereplők által előmozdítandó és betartandó elvek kidolgozása,
  • előmozdítja a fogyatékossággal élő gyermekeknek szánt akadálymentes információs és kommunikációs technológiák és támogató technológiák – például a beszédfelismerés, zárt feliratozás és egyebek – kifejlesztését és – többek között a Bizottság konferenciáin és rendezvényein is történő – használatát,
  • biztosítja az európai akadálymentesítési irányelv maradéktalan végrehajtását,
  • fokozza a gyermekek online szexuális bántalmazásának valamennyi formája elleni küzdelmet, például javaslatot tesz a szükséges jogszabályokra, amelyek többek között előírják az érintett online szolgáltatók számára a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló ismert online anyagok felderítését és bejelentését.