Gå direkt till innehållet

EU:s utvidgning

Utvidgningspolitiken omfattar de länder som just nu vill bli EU-medlemmar och potentiella kandidater. Utsikterna till medlemskap är ett kraftfullt incitament för demokratiska och ekonomiska reformer i de länder som vill ansluta sig till EU.

Initiativ

Mål

  • Främja fred och stabilitet i regioner nära EU:s gränser.
  • Bidra till bättre livskvalitet för människor genom integration och samarbete över gränserna.
  • Öka välståndet och möjligheterna för europeiska företag och invånare. 
  • Vägleda, stödja och övervaka utvecklingen i de länder som vill ansluta sig till EU i linje med våra värden, lagar och normer.

Bakgrund

Under utvidgningsprocessen hjälper kommissionen de länder som vill ansluta sig till EU att uppfylla de nödvändiga medlemskapskriterierna och att genomföra nödvändiga ekonomiska och demokratiska reformer.

Reformerna måste ge solida och varaktiga resultat.

Vilka länder kan gå med?

Alla europeiska länder kan ansöka om medlemskap om de respekterar EU:s demokratiska värden och åtar sig att främja dem.

Ett land får bara ansluta sig om det uppfyller alla medlemskapskriterier.

Hur fungerar det?

Anslutningsprocessen består av tre etapper där varje etapp måste godkännas av alla EU-länder.

När alla förhandlingar och tillhörande reformer är avslutade och godkända av båda parter, kan landet ansluta sig till EU – om alla EU-länder godkänner det.

Kandidatländer

De nuvarande kandidatländerna är

Kosovo är potentiell kandidat.

Dokument

24 JANUARI 2018
EU Enlargement strategy