Pereiti prie pagrindinio turinio

ES plėtra

ES plėtros politika šiuo metu taikoma šalims, siekiančioms įstoti į ES, ir potencialioms šalims kandidatėms. Narystės ES perspektyva yra stipri paskata vykdyti demokratines ir ekonomines reformas šalyse, kurios nori tapti ES narėmis.

Veiksmai

Tikslai

  • Skatinti taiką ir stabilumą regionuose greta ES sienų.
  • Padėti gerinti žmonių gyvenimo kokybę skatinant integraciją ir bendradarbiavimą tarpvalstybiniu mastu.
  • Didinti gerovę ir galimybes Europos įmonėms ir piliečiams. 
  • Orientuoti, remti ir stebėti pokyčius šalyse, siekiančiose įstoti į Europos Sąjungą, atsižvelgiant į ES vertybes, teisės aktus ir standartus.

Bendra informacija

Vykstant ES plėtros procesui Komisija padeda į ES įstoti norinčioms šalims atitikti būtinus narystės kriterijus ir įgyvendinti susijusias ekonomines ir demokratines reformas.

Reformų rezultatai turi būti tvirti, tvarūs ir negrįžtami.

Kas gali įstoti?

Narystės ES paraišką gali teikti bet kuri Europos šalis, jeigu ji gerbia ES demokratines vertybes ir įsipareigoja jas puoselėti.

Šalis gali įstoti į ES tik tuo atveju, jeigu atitinka visus narystės kriterijus.

Kaip viskas vyksta?

Yra 3 pagrindiniai etapai, per kuriuos būtinas visų ES šalių pritarimas.

Pasibaigus deryboms ir derybų šalims susitarus dėl atitinkamų reformų ir jas įvykdžius, šalis kandidatė gali įstoti į ES, jeigu su tuo sutinka visos ES šalys.

Šalys kandidatės

Dabartinės šalys kandidatės

Kosovas yra potenciali šalis kandidatė.

Dokumentai

2018 M. SAUSIO 24 D.
EU Enlargement strategy