Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Разширяване на ЕС

Политиката на разширяване се прилага за държавите, които са кандидати или потенциални кандидати за членство в ЕС. Перспективата за членство е мощен стимул за демократични и икономически реформи в държавите, които желаят да се присъединят към ЕС.

Действия

Цели

  • Насърчаване на мира и стабилността в регионите близо до границите на ЕС
  • Подобряване на качеството на живот на хората чрез интеграция и сътрудничество през границите
  • Увеличаване на просперитета и възможностите за европейските предприятия и граждани 
  • Насочване, подкрепа и наблюдение на промените в страните, които желаят да се присъединят към ЕС, в съответствие с ценностите, законите и стандартите на ЕС

Контекст

По време на процеса на разширяване на ЕС Комисията помага на страните, желаещи да се присъединят към Съюза, да изпълнят необходимите критерии и ги подкрепя при осъществяването на свързаните с това икономически и демократични реформи.

Резултатите от реформите трябва да бъдат съществени, устойчиви и необратими.

Кой може да се присъедини?

Всяка европейска държава може да кандидатства за членство, ако зачита демократичните ценности на ЕС и се ангажирана с тяхното утвърждаване.

Дадена държава може да се присъедини към Съюза само ако отговаря на всички критерии за членство.

Как функционира?

Има 3 основни етапа, като на всеки от тях е необходимо одобрението на всички държави от ЕС.

Когато преговорите и съпътстващите ги реформи завършат и са одобрени от двете страни в процеса, държавата може да се присъедини към ЕС, ако всички държави от ЕС са съгласни.

Държави кандидатки

В момента държавите кандидатки са:

Босна и Херцеговина, Грузия и Косово са потенциални страни кандидатки.

Документи

24 ЯНУАРИ 2018
EU Enlargement strategy
English
(318.69 KB - HTML)
Изтегляне