Ugrás a fő tartalomra

Az EU tevékenységi területei

Az Európai Unió csak azokon a területeken hozhat intézkedéseket, amelyeken erre a tagállamok az uniós Szerződésekben felhatalmazták. A Szerződésekben van lefektetve, hogy az egyes szakpolitikai területeken ki hozhat jogszabályokat: az EU, a tagállamok vagy az EU és a tagállamok közösen.

Három alapelv

Három alapelv határozza meg, hogy az EU mely területeken cselekszik és hogyan jár el:

  • a hatáskör-átruházás elve – az EU csak azokon a területeken járhat el, amelyek tekintetében a valamennyi tagállam által ratifikált uniós szerződések hatáskörrel ruházták fel;
  • az arányosság elve – az uniós intézkedések nem léphetik túl a szerződésekben rögzített célok eléréséhez szükséges mértéket;
  • a szubszidiaritás elve – azokon a területeken, ahol akár az EU, akár a nemzeti kormányok cselekedhetnek, az EU csak akkor léphet fel, ha ugyanazt a célt uniós szinten hatékonyabban lehet elérni

Azok a területek, amelyeken csak az EU hozhat jogszabályokat

Bizonyos területeken csak az EU jogosult arra, hogy jogszabályokat alkosson. A tagállamok szerepe ezeken a területeken a jog alkalmazására korlátozódik – kivéve, ha az EU felhatalmazza azokat, hogy egyes jogszabályokat saját maguk hozzanak meg. Ezeken a területeken tehát az uniós szerződések alapján az EU kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. A következő területekről van szó:

Azok a területek, ahol az EU és a tagállamok is hozhatnak jogszabályokat

Egyes szakpolitikai területeket az EU és a tagállamok közösen szabályoznak. A tagállamok azonban csak abban az esetben hozhatnak törvényeket, ha az EU nem szabályozta az adott területet, illetve úgy határozott, hogy nem kívánja szabályozni azt. A megosztott hatáskörbe tartozó területek a következők:

Azok a területek, amelyeket a tagállamok szabályoznak, és amelyeken az Európai Unió támogatást nyújt a tagállamoknak ehhez

Bizonyos területeken az EU hatásköre a tagállami intézkedések támogatására, koordinálására vagy kiegészítésére korlátozódik. Nincs jogosultsága arra, hogy jogszabályokat alkosson, és nem korlátozhatja a tagállamok szabályozási mozgásterét. Az uniós szerződések értelmében az Uniónak a szóban forgó területeken támogató hatásköre van. A következő területekről van szó:

Azok a területek, amelyeken az EU különleges hatáskörrel rendelkezik

Bizonyos területeken az EU-nak különleges hatásköre van, ami lehetővé teszi számára, hogy ellásson olyan konkrét feladatokat, amelyek a Szerződések alapján különben nem tartoznak az illetékességébe. Az EU különleges hatásköre a következő területekre terjed ki:

  • a gazdaság- és a foglalkoztatáspolitika koordinációja
  • a közös kül- és biztonságpolitika kialakítása és végrehajtása
  • egyéb tevékenységek az ún. „rugalmassági rendelkezés” értelmében, amely szigorú feltételek mellett lehetővé teszi az Uniónak, hogy fellépjen a hatáskörén kívül eső területeken