Skip to main content

Posibilități de finanțare pentru tineri

Principalele posibilități de finanțare

Educație, formare, tineret și sport

Prin programul Erasmus+, UE dorește să ajute tinerii să-și dezvolte noi competențe și să-și îmbunătățească șansele de angajare. De asemenea, caută să promoveze incluziunea socială și bunăstarea acestora și să încurajeze activitățile și politicile pentru tineret la nivel local, național și internațional.

Fondurile în domeniu sunt gestionate fie central, de către Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), fie de către agențiile naționale din fiecare țară.

Burse pentru cercetători

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie sunt deschise cercetătorilor din toate disciplinele, de la asistență medicală la cercetare științifică fundamentală. Activitățile sunt implementate de Agenția Executivă pentru Cercetare (REA).

Tineri antreprenori

Erasmus pentru tineri antreprenori este un program de schimb care oferă posibilitatea de a lucra alături de un antreprenor cu experiență dintr-o altă țară participantă pentru o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni.

Tineri voluntari

Corpul european de solidaritate urmărește să sporească solidaritatea în societatea europeană, implicând tinerii în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate. Pentru tineri, este o ocazie de a învăța și de a-și dezvolta potențialul, precum și de a aduce idei noi în organizația cu care lucrează. Programul sprijină activități în domeniul voluntariatului, al locurilor de muncă, al stagiilor și al proiectelor locale de solidaritate.

Fondurile în domeniu sunt gestionate fie central, de către Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), fie de către agențiile naționale din fiecare țară și de către rețeaua SALTO-YOUTH.

Tineri agricultori

Tinerii agricultori pot solicita o plată suplimentară în valoare de 25 % din plățile directe pe care le primesc. Plata suplimentară se poate acorda fermierilor cu vârsta sub 40 de ani și este furnizată din Fondul european de garantare agricolă.

Tinerii pot solicita finanțare și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. Fiecare program de dezvoltare rurală conține măsuri pentru care fondul poate oferi asistență tinerilor, în funcție de prioritățile fiecărei țări sau regiuni.

Tineri șomeri

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” îi sprijină pe tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare din regiunile cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %. Pentru perioada 2021-2027, această inițiativă a fost integrată în Fondul social european Plus (FSE+), menținându-i-se accentul pus pe tineri.

Garanția pentru tineret consolidată este un angajament pe care și l-au asumat toate statele membre, prin care autoritățile caută să garanteze că toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani pot primi o ofertă de calitate de

  • angajare
  • formare continuă
  • ucenicie
  • stagiu

în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de la intrarea în șomaj. Pentru detalii despre inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și despre sistemul „Garanția pentru tineret”, contactați autoritățile de management din țările UE care vă interesează, care răspund de implementare.