Ugrás a fő tartalomra

Főbb finanszírozási lehetőségek

Oktatás, képzés, ifjúság és sport

Az Erasmus+ az az uniós program, amelynek célja a fiatalok készségeinek és foglalkoztathatóságának javítása, társadalmi befogadásuk és jóllétük előmozdítása, valamint az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika helyi, nemzeti és nemzetközi szintű fejlesztése.

A finanszírozási tevékenységeket vagy központilag az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) vagy az egyes országok nemzeti irodái irányítják.

Kutatói ösztöndíjak

Az ún. „Marie Skłodowska-Curie-cselekvések” mindegyik tudományterület kutatóinak biztosítanak finanszírozási lehetőségeket, az életmentő egészségügyi ellátással foglalkozó kutatók számára éppúgy, mint az alapkutatást végző szakemberek részére. A tevékenységeket a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) hajtja végre.

Fiatal vállalkozók

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak csereprogrammal fiatal vállalkozók 1–6 hónapot dolgozhatnak egy tapasztalt vállalkozó mellett egy másik részt vevő országban.

Fiatal önkéntesek

Az Európai Szolidaritási Testület célja a szolidaritás erősítése az európai társadalomban, és a fiatalok elérhető és magas színvonalú szolidaritási tevékenységekbe való bevonása. Ez lehetőség arra, hogy tanuljanak és fejlesszék készségeiket, valamint hogy friss és inspiráló ötletekkel gazdagítsák azt a szervezetet, amelynél tevékenykednek. A program önkéntes tevékenységeket, állásokat, szakmai gyakorlatokat és helyi szolidaritási projektekben való részvételi lehetőségeket kínál.

A finanszírozási tevékenységeket központilag az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), az egyes országok nemzeti irodái és a SALTO-YOTH hálózat irányítják.

Fiatal mezőgazdasági termelők

A fiatal mezőgazdasági termelők jogosultak lehetnek az általuk kapott közvetlen kifizetés 25%-ának megfelelő kiegészítő támogatásra. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által folyósított kiegészítő támogatást a 40 év alatti mezőgazdasági termelők vehetik igénybe.

A fiatalok adott esetben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból is támogatáshoz juthatnak. A vidékfejlesztési programok mindegyike tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek kapcsán az alap – az egyes országok és régiók prioritásaitól függően – támogatást nyújthat a fiataloknak.

Fiatal munkanélküliek

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalokat támogatja azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya meghaladja a 25%-ot. A 2021–2027-es időszakban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beépült az Európai Szociális Alap Pluszba (ESZA+), megőrizve ugyanakkor a fiatalok foglalkoztatására helyezett hangsúlyt.

A megerősített ifjúsági garancia az EU-tagországok kötelezettségvállalása azért, hogy minden 30 év alatti fiatal jó minőségű ajánlatot kapjon:

  • munkavállalásra,
  • továbbképzésre,
  • tanulószerződéses gyakorlati képzésre vagy
  • szakmai gyakorlatra

a tanulmányainak befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő négy hónapon belül. Ezeket a programokat az uniós országok irányító hatóságai hozzák létre. Ezek a hatóságok további részletekkel szolgálhatnak mind az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről, mind az ifjúsági garanciáról.