Skip to main content
Logotip Europske komisije

Mogućnosti financiranja za mlade

Glavni izvori financiranja

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

Erasmus+ program je EU-a kojim se nastoji poboljšati vještine i povećati zapošljivost mladih, promicati njihovu socijalnu uključenost i dobrobit te poticati poboljšanja kvalitete rada s mladima i politike za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Aktivnostima financiranja centralno upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ili nacionalne agencije u pojedinoj državi.

Stipendije za istraživače

Program Marie Skłodowska-Curie dostupan je istraživačima u svim područjima znanosti, od medicine koja spašava živote do čiste znanosti. Aktivnosti provodi Izvršna agencije za istraživanje (REA).

Mladi poduzetnici

Erasmus za mlade poduzetnike program je razmjene za poduzetnike koji nudi prilike za rad s iskusnijim poduzetnicima u drugoj zemlji sudionici u razdoblju od jednog mjeseca do šest mjeseci.

Mladi volonteri

Europske snage solidarnosti usmjerene su na jačanje solidarnosti u europskom društvu uključivanjem mladih u pristupačne i visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti. Prilika je to za učenje i razvoj njihova potencijala te za donošenje novih i nadahnjujućih ideja u organizaciju s kojom surađuju. Programom se podupiru aktivnosti volontiranja, rada, pripravništva i lokalnih projekata solidarnosti.

Aktivnostima financiranja centralno upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), nacionalne agencije u pojedinoj državi ili mreža za mlade SALTO-YOUTH.

Mladi poljoprivrednici

Mladi poljoprivrednici mogu se prijaviti i za dodatna plaćanja u vrijednosti od 25 % izravnih plaćanja koja primaju. Dodatna plaćanja primjenjuju se na poljoprivrednike mlađe od 40 godina i dodjeljuje ih Europski fond za jamstva u poljoprivredi.

Mladi se također mogu prijaviti za sredstva u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Svaki program ruralnog razvoja sadržava mjere u okviru kojih mladi mogu primiti potporu Fonda, ovisno o prioritetima pojedine države ili regije.

Nezaposlene mlade osobe

Inicijativa za zapošljavanje mladih pruža potporu mladima koji su nezaposleni i nisu uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja u regijama gdje je stopa nezaposlenosti mladih viša od 25 %. U razdoblju 2021.–2027. Inicijativa za zapošljavanje mladih integrirana je u Europski socijalni fond plus (ESF+), no i dalje je usmjerena na zapošljavanje mladih.

Pojačana Garancija za mlade je nastojanje svih država članica da svi mlađi od 30 godina dobiju kvalitetnu ponudu za

  • zapošljavanje
  • daljnje školovanje
  • naukovanje
  • pripravnički staž

u roku od četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja. Te mjere uspostavljaju upravljačka tijela u državama članicama EU-a koja mogu pružiti više informacija povezanih s Inicijativom za zapošljavanje mladih i Jamstvo za mlade.