Skip to main content

Glavne možnosti financiranja

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

Erasmus+ je program EU, ki je namenjen izboljšanju znanja in spretnosti ter zaposljivosti mladih, spodbujanju socialne vključenosti in dobrobiti mladih ter uveljavljanju izboljšav v mladinskem delu in politiki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Finančna sredstva centralizirano upravljajo Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ali nacionalne agencije v posameznih državah.

Štipendije za raziskovalce

Program Ukrepi Marie Skłodowske-Curie podpira raziskovalce v vseh znanstvenih disciplinah, od življenjsko pomembne medicine do pionirskih znanosti. Dejavnosti izvaja Izvajalska agencija za raziskave (REA).

Mladi podjetniki

Erasmus za mlade podjetnike je program izmenjave za podjetnike, ki jim ponuja priložnost, da delajo skupaj z izkušenim podjetnikom v drugi sodelujoči državi, za obdobje od enega do šestih mesecev.

Mladi prostovoljci

Namen evropske solidarnostne enote je okrepiti solidarnost v evropski družbi z vključevanjem mladih v dostopne in visokokakovostne solidarnostne aktivnosti. To je priložnost, da se učijo in razvijajo svoj potencial ter da organizaciji, s katero sodelujejo, prinesejo sveže in navdihujoče zamisli. Program podpira dejavnosti na področju prostovoljstva, zaposlitve, pripravništva in lokalnih solidarnostnih projektov.

Dejavnosti financiranja centralno upravljajo Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), nacionalne agencije v vsaki državi in mreža SALTO-YOUTH.

Mladi kmeti

Mladi kmeti so lahko upravičeni do dodatnega plačila v višini 25 % neposrednega plačila, ki ga prejemajo. To dodatno plačilo je na voljo kmetom do 40. leta starosti, dodeljuje pa ga Evropski kmetijski jamstveni sklad.

Mladi so lahko upravičeni tudi do financiranja v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vsak program za razvoj podeželja vsebuje ukrepe, s katerimi lahko sklad podpre mlade, odvisno od prednostnih nalog posamezne države ali regije.

Mladi brezposelni

Pobuda za zaposlovanje mladih podpira brezposelne mlade, ki trenutno niso vključeni v sistem izobraževanja ali usposabljanja v regijah, kjer stopnja brezposelnosti med mladimi presega 25 %. Za obdobje 2021–2027 je bila pobuda za zaposlovanje mladih vključena v Evropski socialni sklad plus (ESS+), pri čemer ohranja poudarek na zaposlovanju mladih.

Okrepljeno jamstvo za mlade je zaveza vseh držav članic, da mlajšim od 30 let zagotovijo kakovostno ponudbo za

  • zaposlitev
  • nadaljnje šolanje
  • vajeništvo
  • pripravništvo oz. delovno prakso

in sicer v štirih mesecih od dne, ko opustijo izobraževanje ali postanejo brezposelni. Te programe vzpostavijo organi upravljanja v državah EU, ki lahko zagotovijo več podrobnosti o pobudi za zaposlovanje mladih in jamstvu za mlade.