Preskoči na glavno vsebino

Javni razpisi za financiranje – po področjih

Javni razpisi za financiranje – po področjih

Spodaj je na voljo seznam z informacijami o razpisih za zbiranje predlogov (npr. nepovratna sredstva) na ključnih področjih ukrepanja EU. Na nekaterih povezavah so na voljo tudi informacije o drugih možnostih financiranja (npr. javna naročila). Določena področja zajemajo tako razpise za zbiranje predlogov kot javne razpise v okviru različnih programov financiranja EU.

Za popoln pregled možnosti financiranja po posameznih programih obiščite spletišče programov financiranja EU.

Več informacij o različnih vrstah financiranja je na voljo na spletni strani o možnostih financiranja z evropskimi sredstvi.

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Meje in varnost

Podjetništvo in industrija

Podnebna politika

Konkurenca

Potrošniki

Kultura in mediji

Carina

Obramba

Digitalno gospodarstvo in družba

Gospodarstvo, finance in evro

Izobraževanje in usposabljanje

Zaposlovanje in socialne zadeve

Energija

Okolje

Širitev EU

Varnost hrane

Zunanje zadeve in varnostna politika

Preprečevanje goljufij

Notranje zadeve

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Mednarodna partnerstva

Pravosodje in temeljne pravice

Pomorske zadeve in ribištvo

Migracije in azil 

Mobilnost in promet 

Javno zdravje

Regionalna politika

Raziskave in inovacije 

Enotni trg

Vesolje

Šport

Statistika

Obdavčitev

Trgovina

Promet

Mladi