Skip to main content

Udvalg og rådgivende råd

Udvalg og ekspertgrupper rådgiver og stiller ekspertise til rådighed for Europa-Kommissionen om spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitik, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og fiskeri.