Skip to main content

Aanbevelingen omzetten in praktijk

De nationale regeringen verwerken de aanbevelingen in hun hervormingsplannen en begroting voor het volgende jaar.

De databank met landspecifieke aanbevelingen is het belangrijkste instrument om de vooruitgang bij de uitvoering van de aanbevelingen te registreren en te monitoren. Alle landspecifieke aanbevelingen die sinds 2011 in het kader van het Europees semester zijn vastgesteld, worden in de databank geregistreerd, evenals de beoordeling door de Commissie van de voortgang bij de uitvoering ervan in de loop van de tijd.

Voor de landen van de eurozone wordt het begrotingstoezicht in de herfst intensiever. De nationale regeringen moeten hun begrotingsplannen voor het volgende jaar uiterlijk op 15 oktober indienen.

De Commissie beoordeelt deze plannen met het oog op de eisen van het stabiliteits- en groeipact. De Commissie brengt in november over elk plan een formeel advies uit, zodat hiermee nog rekening kan worden gehouden bij het opstellen van de definitieve nationale begrotingen.

De ministers van financiën/economische zaken van de eurozone bespreken de beoordeling van de plannen door de Commissie in de Eurogroep.