Skip to main content

Staňte sa humanitárnym partnerom

Európska komisia spolupracuje s partnerskými organizáciami s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc na celom svete.

Riaditeľstvo Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) spolupracuje s viac ako 200 partnerskými organizáciami s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc po celom svete. Medzi partnerské humanitárne organizácie patria mimovládne organizácie (MVO), medzinárodné organizácie, agentúry Organizácie Spojených národov a špecializované agentúry z členských štátov EÚ.

Pre riaditeľstvo ECHO je dôležité mať širokú škálu partnerov, pretože sa tým zabezpečuje komplexné pokrytie potrieb v rámci celého sveta – a v čoraz zložitejších situáciách. Riaditeľstvo ECHO čoraz užšie spolupracuje so svojimi partnermi v otázkach politiky a riadenia humanitárnych operácií.

Viac informácií o súčasných partneroch, druhoch partnerstiev a postupoch, ako sa môžete stať partnerom, ponúkame na webovom sídle pre parterov ECHO.