Skip to main content

Ugwaljanza

Il-Kapitolu 3 tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali: l-ugwaljanza f’għajnejn il-liġi, in-nondiskriminazzjoni, id-diversità, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, id-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni b’diżabbiltajiet.

Kun af drittijietek

Il-Kapitolu 3 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hu dwar l-ugwaljanza. L-Artikoli 20-26 jipproteġu d-drittijiet li ġejjin

X’għandek tagħmel jekk ikun hemm ksur tad-drittijiet tiegħek

L-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE huma marbuta li jikkonformaw mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali biss meta jimplimentaw il-liġi tal-UE. Id-drittijiet fundamentali huma protetti mill-kostituzzjoni ta’ pajjiżek.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.