Skip to main content

An Comhionannas

Caibidil 3 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh: comhionannas os comhair an dlí, neamh-idirdhealú, comhionannas inscne, cearta an linbh, daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas.

Bíodh do chearta ar eolas agat

Caibidil 3 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, baineann sé leis an gcomhionannas. Le hAirteagail 20-26, tugtar cosaint do na cearta seo a leanas

Céard is ceart a dhéanamh má sháraítear do chearta?

Tá sé de cheangal ar údaráis na mBallstát an Chairt um Chearta Bunúsacha a chomhlíonadh nuair atá dlí an Aontais á chur chun feidhme acu, agus sna cásanna sin amháin. Is é bunreacht do thíre féin a thugann cosaint do chearta bunúsacha.

Conas sárú ar do chearta a thuairisciú

Do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha, an rialtas, na cúirteanna náisiúnta nó comhlacht ar leith a bhíonn ag plé le cearta an duine.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.

Conas sárú ar do chearta a thuairisciú

Do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha, an rialtas, na cúirteanna náisiúnta nó comhlacht ar leith a bhíonn ag plé le cearta an duine.