Skip to main content

Enakost

Poglavje 3 Listine EU o temeljnih pravicah: enakost pred zakonom, nediskriminacija, raznolikost, enakost spolov, pravice otrok, starejših in invalidov.

Spoznajte svoje pravice

Poglavje 3 Listine EU o temeljnih pravicah govori o enakosti. Členi 20-26 ščitijo naslednje pravice:

Kaj storiti v primeru kršitve pravic

Organi držav EU morajo spoštovati Listino o temeljnih pravicah le pri izvajanju prava EU. Temeljne pravice so zaščitene z ustavo vaše države.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.