Skip to main content

Gelijkheid

Hoofdstuk 3 van het EU-Handvest van grondrechten: gelijkheid voor de wet, non-discriminatie, verscheidenheid, diversiteit, gendergelijkheid, rechten van kinderen, ouderen en mensen met een handicap

Ken uw rechten

Hoofdstuk 3 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over gelijkheid. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 20 tot en met 26 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.