Skip to main content

Tasa-arvo

EU:n perusoikeuskirjan 3 osasto: yhdenvertaisuus lain edessä, syrjintäkielto, monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo, lapsen, ikääntyneiden henkilöiden ja vammaisten oikeudet.

Tiedä oikeutesi

EU:n perusoikeuskirjan 3 osasto käsittelee tasa-arvoa. Tämän osaston 20–26 artikloilla turvataan seuraavat oikeudet:

Mitä tehdä, jos oikeuksiasi loukataan

EU-maiden viranomaisten on noudatettava EU:n perusoikeuskirjaa vain EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä. Muilta osin perusoikeutesi on turvattu oman maasi perustuslaissa.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.