Skip to main content

Egalitate

Capitolul 3 din Carta drepturilor fundamentale a UE: egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea, egalitatea de gen, drepturile copiilor, ale persoanelor în vârstă și ale persoanelor cu handicap.

Cunoașteți-vă drepturile

Capitolul 3 din Carta drepturilor fundamentale a UE este consacrat egalității. Articolele 20-26 protejează următoarele drepturi:

Ce trebuie făcut în cazul în care v-au fost încălcate drepturile

Autoritățile din țările UE au obligația de a respecta Carta drepturilor fundamentale numai atunci când pun în aplicare legislația UE. Drepturile fundamentale sunt protejate de Constituția țării dumneavoastră.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.