Skip to main content

Lygybė

ES pagrindinių teisių chartijos 3 antraštinė dalis: lygybė prieš įstatymą, diskriminacijos uždraudimas, įvairovė, lyčių lygybė, vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų teisės.

Žinokite savo teises

ES pagrindinių teisių chartijos 3 antraštinė dalis yra skirta lygybei. 20–26 straipsniais saugomos šios teisės:

Ką daryti, jei buvo pažeistos jūsų teisės?

ES šalių valdžios institucijos privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos tik įgyvendindamos ES teisę. Pagrindinės teisės yra saugomos jūsų šalies konstitucijos.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.