Skip to main content

Sådan indberetter du en overtrædelse af dine rettigheder

Indsend din klage til en national myndighed, regering, national domstol eller et specialiseret menneskerettighedsorgan.

I hvilke tilfælde og for hvem gælder chartret om grundlæggende rettigheder?

Bestemmelserne i chartret gælder for alle EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og for alle deres aktiviteter og for EU-landene, når de gennemfører EU-lovgivningen.

Chartret beskytter fysiske personer og juridiske personer mod handlinger fra EU-institutionernes side, der krænker grundlæggende rettigheder. Hvis grundlæggende rettigheder krænkes, har EU-Domstolen beføjelse til at prøve retsaktens lovlighed.

Hvis en national myndighed overtræder rettigheder i henhold til chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen, har de nationale dommere (om nødvendigt efter vejledning fra EU-Domstolen) beføjelse til at sikre, at chartret overholdes.

Chartret finder anvendelse sammen med nationale og internationale systemer til beskyttelse af grundlæggende rettigheder, bl.a. den europæiske menneskerettighedskonvention.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket i en sammenhæng, som ikke er omfattet af EU-lovgivningen, kan du sende en klage til den relevante nationale myndighed. Det kan være enten regeringen, de nationale domstole eller et særligt menneskerettighedsorgan.

Sådan indberetter du en overtrædelse af dine rettigheder

Nationale ligestillingsorganer

Alle EU-lande skal udpege et nationalt ligestillingsorgan med ansvar for at fremme ligebehandling.

Disse organer skal:

  • give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling
  • foretage undersøgelser
  • offentliggøre uafhængige rapporter og henstillinger.

Hvis du mener, at du har været udsat for forskelsbehandling, skal du kontakte det nationale ligestillingsorgan i dit land.

Liste over nationale ligestillingsorganer

Læs mere om, hvordan du kan klage på nationalt niveau.

Klik her for at finde ud af, om chartret gælder for din sag, og hvordan du kan få hjælp. 

Typer af overtrædelser

Overtrædelse begået af en national myndighed

Hvis en national myndighed overtræder rettigheder i henhold til chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen, har de nationale dommere (om nødvendigt efter vejledning fra EU-Domstolen) beføjelse til at sikre, at chartret overholdes.

Overtrædelse begået af en EU-institution

Chartret beskytter fysiske personer og juridiske personer mod handlinger fra EU-institutionernes side, der krænker grundlæggende rettigheder. Hvis grundlæggende rettigheder krænkes, har EU-Domstolen beføjelse til at prøve retsaktens lovlighed.

Europa-Kommissionen griber ind over for en national myndighed

Europa-Kommissionen kan indbringe et EU-land for en domstol for overtrædelse af grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen. Men den kan ikke gøre dette, hvis det kun drejer sig om national lovgivning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Uafhængigt af deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen har alle EU-lande også underskrevet den europæiske menneskerettighedskonvention. Det betyder, at du - som en sidste udvej efter at have udtømt alle de retsmidler, du har i dit eget land - kan anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, hvis et EU-land har krænket en grundlæggende rettighed, der er sikret ved den europæiske menneskerettighedskonvention.

Hvis du vil vide, om din klage kan antages til behandling, kan du se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols tjekliste for antagelighed.

Dokumenter

 

4 MAJ 2017
EU Charter of Fundamental Rights infograph - where to go in case of breach?
English
(289.74 KB - PDF)
Download