Skip to main content

Pirmiausia – žmonės. Europos Komisijos modernizavimas

Naujojoje Europos Komisijos žmogiškųjų išteklių strategijoje pateikiama šiuolaikiškos, lanksčios ir vertybėmis grindžiamos organizacijos vizija.

Veiksmai

Patraukli darbo vieta  

Komisija dės daugiau pastangų, kad sukurtų įtraukią, tvarią ir lanksčią darbo aplinką, suteiktų profesinio tobulėjimo perspektyvų ir sudarytų šeimos gyvenimui palankias darbo sąlygas. Bus imtasi ir konkrečių priemonių, kad būtų laikomasi Europos žaliojo kurso ir prie jo prisidedama.

Greitesnė ir lankstesnė atranka ir įdarbinimas  

Komisija, bendradarbiaudama su Europos personalo atrankos tarnyba, nustatys šiuolaikiškas, greitesnes ir lankstesnes atrankos ir įdarbinimo procedūras. Siekiama atrinkti talentingiausius ir tinkamiausius asmenis, užtikrinti vienodas sąlygas įvairiems paraiškų teikėjams ir išlaikyti vidaus talentus.

Lankstumas ir prasmingos karjeros galimybės visiems darbuotojams

Komisija gerins darbuotojų karjeros perspektyvas skatindama vidaus ir išorės judumą. Bus stiprinamas profesinis orientavimas, konsultuojamasis ugdymas ir talentų paieška institucijoje. Mokymo pasiūla bus pagerinta rengiant įvairioms profesijoms pritaikytus mokymosi modulius.

Žmogiškųjų išteklių paslaugų racionalizavimas

Kompleksiniu veiksmu bus remiami kiti trys, kai įmanoma, supaprastinant ir paspartinant procedūras. Paslaugos bus orientuotos į galutinį vartotoją ir pažangios, jomis bus patogu naudotis. Tai bus pasiekta taikant veiksmingas žmogiškųjų išteklių IT priemones, atitinkančias darbuotojų lūkesčius ir veiklos reikalavimus.

Dėmesio centre

Naujienos

Dokumentai

 

5 BALANDIS 2022
Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(1.03 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Annex to the Communication to the Commission - A new Human Resources Strategy for the Commission
English
(518.7 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Factsheet: A new human resources strategy for the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

5 BALANDIS 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti