Skip to main content

Az emberek az elsők – Sokszínűség és társadalmi befogadás

Egy sokszínű és befogadó munkahely létrehozása

Az Európai Bizottság számos szakpolitikai döntést fogadott el azért, hogy megerősítse Európa esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét, ezek közé tartozik például

Munkáltatóként a Bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy jó példával járjon elöl. Új HR-stratégiájában arra törekszik, hogy javítsa a személyzeti állomány sokszínűségét, hogy az jobban tükrözze az európai népesség sokféleségét. 

A jelenlegi bizottsági megbízatás során (2019–2024) az egyik politikai prioritás a nemek paritásának megvalósítása valamennyi vezetői szinten.

2022. április 1-jéig a vezetői feladatokat ellátó nők aránya a következőképpen alakult:

  • 6,5 százalékpontos emelkedés a felső vezetés szintjén (43,1%)
  • 4 százalékpontos növekedés középvezetői szinten (45,5%)
  • összesen 45%

Ennek az eredménynek köszönhetően a Bizottságot világszerte azon kevés közigazgatási szerv között tartják számon, ahol a legnagyobb a nők aránya a vezető pozíciókban. Célunk azonban, hogy minden szinten elérjük a nemek közötti egyenlőséget. Ennek érdekében fokozatos intézkedéseket vezetünk be, hogy a jelenlegi bizottsági megbízatás végére az általános paritás megvalósuljon.

Ezen túlmenően az intézmény eltökélt szándéka, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően zéró toleranciát alkalmazzon a személyzetével szembeni bármilyen alapon történő hátrányos megkülönböztetés tekintetében. 

A Humánerőforrásügyi Főigazgatóságán belül a Sokféleség és a Társadalmi Befogadás Hivatalát (DIO) 2020-ban hozták létre azért, hogy

  • koordinálja a sokszínű és inkluzív munkakultúra kialakítását,
  • és e tekintetben együttműködjön más intézményekkel és szervezetekkel

2021-ben a Bizottság felmérést végzett, hogy megvizsgálja a sokszínűség és a befogadás megítélését a Bizottságnál, annak végrehajtó ügynökségeinél és az Európai Külügyi Szolgálatnál dolgozó személyek körében. A 10 000 válasz képet ad a személyzet hangulatáról, és beépül majd a sokszínűségre és a befogadásra vonatkozó új cselekvési tervbe, amelynek célja a jelenlegi munkakörnyezet és a Bizottság mint munkáltató kilátásainak javítása.