Skip to main content

Is-servizz ċiviku Ewropew

Il-persunal li jaħdem għall-Kummissjoni Ewropea jagħmel parti mis-servizz ċiviku Ewropew.

Madwar 32,000 impjegat permanenti u kuntrattwali jaħdmu fil-Kummissjoni. Dawn jinkludu uffiċjali tal-politika, riċerkaturi, avukati u tradutturi.

Il-kodiċi ta' kondotta

L-impjegati taċ-ċivil Ewropew huma ggwidati u għandhom josservaw kodiċi ta' kondotta meta jeżerċitaw id-dmirijiet professjonali tagħhom fil-perjodu li jkunu impjegati u wara li jitilqu l-impjieg. Dawn ir-regoli jinsabu fir-regolamenti tal-persunal u l-kodiċi ta’ mġiba amministrattiva tajba.

Iċ-ċittadini jistgħu jressqu lment jekk iqisu li kien hemm ksur tal-kodiċi ta' kondotta minn impjegat tal-Kummissjoni. 

Il-kodiċi ta' kondotta għall-persunal

Statistika dwar il-persunal tal-Kummissjoni Ewropea

English content available via https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en

Biex tifhem din id-data, uża n-Nazzjonalità (kodiċi ISO).