Skip to main content
Generální ředitelstvíDGT, generální ředitelství pro překlad

Překlad

Úkolem generálního ředitelství pro překlad je překládat pro Evropskou komisi texty z a do všech 24 úředních jazyků EU (a v případě potřeby i do jazyků dalších). GŘ pro překlady se zabývá výhradně psanými texty.

Novinky

  • News article

TRAD23

The new call for tenders for translation services (50 language combinations) for the European Commission.

  • News article

Juvenes Translatores - The Winners

The European Commission congratulates the 27 young winners of its 16th Juvenes Translatores translation contest for secondary schools.

  • News article

Juvenes Translatores schools selected!

Congratulations to randomly selected schools for Juvenes Translatores 2022, an online translation contest for secondary schools in theEuropean Union.

Oblast činnosti

  • překládat právní předpisy, politické dokumenty, zprávy, korespondenci atd., které Komise vypracovala nebo které jí byly zaslány
  • pomáhat Komisi komunikovat s veřejností a přiblížit tak občanům politiky EU
  • upravovat dokumenty v jazyce, v němž je autoři pracující v Komisi napsali
  • poskytovat útvarům Komise poradenství ohledně jazyků a mnohojazyčných internetových stránek
  • zajistit správnost terminologie ve všech úředních jazycích EU prostřednictvím interinstitucionální databáze termínů IATE

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
2 BŘEZEN 2023
Translation - Organisation chart
English
(240.28 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt