Skip to main content
Logotip Europske komisije
Glavna upravaDGT

Pismeno prevođenje

U Glavnoj upravi za pismeno prevođenje prevode se tekstovi za Europsku komisiju s i na 24 službena jezika EU-a te još nekoliko jezika prema potrebi. U toj upravi prevode se isključivo pisani tekstovi.

Aktualno

  • News article

TRAD23

The new call for tenders for translation services (50 language combinations) for the European Commission.

  • News article

Juvenes Translatores - The Winners

The European Commission congratulates the 27 young winners of its 16th Juvenes Translatores translation contest for secondary schools.

  • News article

Juvenes Translatores schools selected!

Congratulations to randomly selected schools for Juvenes Translatores 2022, an online translation contest for secondary schools in theEuropean Union.

Odgovornosti

  • prevođenje zakona, dokumenata o politikama, izvješća, korespondencije itd. koje sastavlja Komisija ili se šalju Komisiji
  • pomoć Komisiji u komunikaciji s javnošću, čime se pomaže i građanima u razumijevanju politika EU-a
  • uređivanje izvornih dokumenata koje sastavljaju zaposlenici Komisije
  • savjetovanje drugih uprava Komisije o jezičnim pitanjima i upravljanju višejezičnim internetskim stranicama
  • osiguravanje ispravne terminologije na svim službenim jezicima EU-a koja se bilježi u međuinstitucijskoj bazi podataka IATE-u

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje 2020. – 2024.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i ustroj

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
2 OŽUJAK 2023
Translation - Organisation chart
English
(240.28 KB - PDF)
Preuzimanje

Kontakt