Skip to main content
Generalni direktoratGD za prevajanje

Prevajanje

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji prevaja besedila v 24 uradnih jezikov EU in iz njih, po potrebi tudi nekaterih drugih. Generalni direktorat za prevajanje se ukvarja izključno s pisnimi besedili.

Najnovejše

  • News article

TRAD23

The new call for tenders for translation services (50 language combinations) for the European Commission.

  • News article

Juvenes Translatores - The Winners

The European Commission congratulates the 27 young winners of its 16th Juvenes Translatores translation contest for secondary schools.

  • News article

Juvenes Translatores schools selected!

Congratulations to randomly selected schools for Juvenes Translatores 2022, an online translation contest for secondary schools in theEuropean Union.

Pristojnosti

  • prevajanje zakonodaje, političnih dokumentov, poročil, dopisov itd., ki jih pripravi ali pošlje Evropska komisija
  • pomoč Komisiji pri komuniciranju z javnostjo in posledično pri razumevanju politik EU v javnosti
  • urejanje izvirnih dokumentov, ki jih pripravijo službe Komisije
  • svetovanje službam Komisije glede jezika in večjezičnih spletišč
  • skrb za pravilno uporabo terminologije v vseh uradnih jezikih EU, kot je navedena v medinstitucionalni bazi IATE

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
2 MAREC 2023
Translation - Organisation chart
English
(240.28 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt