Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ard-stiúrthóireachtDGT

Aistriúchán

Déanann Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin téacsanna a aistriú don Choimisiún ó aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh go teanga ar bith eile den Aontas Eorpach, agus go roinnt teangacha eile agus uathusan nuair is gá. Is le téacsanna scríofa amháin a bhíonn an Ard-Stiúrthóireacht ag plé.

An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • dlíthe, páipéir beartais, tuarascálacha, comhfhreagras etc. a dhréachtaíonn an Coimisiún nó a sheoltar chuige a aistriú
  • cuidiú leis an gCoimisiún teagmháil a dhéanamh leis an bpobal agus ar an gcaoi sin cuidiú leis na saoránaigh beartais an Aontais a thuiscint
  • eagarthóireacht a dhéanamh ar dhoiciméid atá dréachtaithe ag údair de chuid an Choimisiúin
  • comhairle a chur ar ranna an Choimisiúin maidir le cúrsaí teanga agus maidir le suíomhanna gréasáin a bhainistiú
  • deimhin a dhéanamh de go n-úsáidtear an téarmeolaíocht chuí i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais, mar atá sonraithe sa bhunachar sonraí idirinstitiúideach IATE

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, gníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

Ceannaireacht agus eagrúchán

1 SAMHAIN 2023
Translation - Organisation chart
English
(3.17 MB - PDF)
Íoslódáil

Teagmháil