Skip to main content
SlužbaOLAF

Európsky úrad pre boj proti podvodom

Európsky úrad pre boj proti podvodom vyšetruje podvody poškodzujúce rozpočet EÚ, korupciu a závažné pochybenia v rámci európskych inštitúcií a pripravuje politiku boja proti podvodom. OLAF je súčasťou Európskej komisie, ale je z operačného hľadiska nezávislý.

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Povinnosti

Predchádzanie podvodom

Úlohou úradu OLAF je odhaľovať a vyšetrovať podvodné využívanie prostriedkov EÚ a predchádzať takýmto činnostiam.

Vyhlásenie o poslaní

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2020 – 2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 MAREC 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Oznámenie podvodu

Ak máte podozrenie, že došlo k podvodu, ktorý sa týka verejných financií EÚ, môžete to anonymne oznámiť úradu OLAF. Prečítajte si viac o tomto postupe.

 

Kontakty pre zástupcov tlače

 

Meno/Názov
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefónne číslo
+ 32 22991111 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Európska komisia (European Commission), Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko