Skip to main content
SlužbaOLAF

Evropski urad za boj proti goljufijam

Evropski urad za boj proti goljufijam preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in hujše kršitve v evropskih institucijah ter oblikuje politiko boja proti goljufijam. Urad je služba Evropske komisije, vendar je pri svojem delu neodvisen.

Aktualno

Novice te službe

Pristojnosti

Preprečevanje goljufij

Evropski urad za boj proti goljufijam odkriva, preiskuje in preprečuje goljufije pri uporabi sredstev EU.

Poslanstvo

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 MAREC 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Prenesi

Kontakt

Prijava goljufije

Če sumite na goljufijo v zvezi z javnimi financami EU, jo lahko uradu OLAF prijavite anonimno. Več o postopku.

 

Kontakt za medije

 

Ime
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefonska številka
+32 2 299 11 11 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
European Anti-Fraud Office (OLAF), Evropska komisija, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruselj, Belgija