Skip to main content
SlužbaOLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům vyšetřuje podvodnou činnost týkající se rozpočtu EU a případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany jejich pracovníků. Vypracovává také politiku boje proti podvodům. OLAF je součástí Evropské komise, je avšak na ní operativně nezávislý.

Novinky

Aktuality tohoto útvaru

Oblast činnosti

Předcházení podvodům

Posláním úřadu OLAF je odhalovat případy podvodného využívání prostředků EU, vyšetřovat je a také jejich vzniku předcházet.

Mandát

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 BŘEZEN 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Stáhnout

Kontakt

Ohlášení podvodu

Máte-li podezření na podvod v souvislosti s rozpočtem EU, můžete na to úřad OLAF upozornit. Vaše totožnost zůstane v anonymitě. Více informací o tom, jak to funguje

 

Kontakty pro média

 

Jméno/Název
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Evropské komise)
Poštovní adresa
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), European Commission, Rue Joseph II / Jozef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie