Skip to main content
PalveluyksikköOLAF

Euroopan petostentorjuntavirasto

Euroopan petostentorjuntavirasto kehittää petostentorjuntapolitiikkaa ja tutkii EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia ja korruptiota sekä vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä. Virasto toimii Euroopan komission alaisuudessa, mutta tutkimuksia tehdessään se on riippumaton.

Ajankohtaista

Uutisia tämän organisaatioyksikön alalta

Tehtävät

Petostentorjunta

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja torjua EU-varojen väärinkäyttöä.

Tehtävänkuvaus

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – organisaatioyksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2020–2024

Toimintasuunnitelma – organisaatioyksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – organisaatioyksikön edellisvuoden toimet ja niihin käytetyt resurssit

Johto ja organisaatio

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 MAALISKUU 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Lataa

Yhteydenotot

Ilmoita petoksesta

Jos epäilet petosta, joka liittyy EU:n varoihin, voit tehdä siitä nimettömän ilmoituksen OLAFille. Lisätietoa ilmoitusmenettelystä

 

Median yhteydenotot

 

Nimi
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11 (komission vaihde)
Postiosoite
European Anti-Fraud Office (OLAF), Euroopan komissio, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia