Skip to main content
SlužbaOLAF

Europski ured za borbu protiv prijevara

Europski ured za borbu protiv prijevara istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te izrađuje politiku borbe protiv prijevara. OLAF je dio Europske komisije, ali je operativno neovisan.

Aktualno

Novosti u ovoj službi

Odgovornosti

Sprečavanje prijevara

OLAF-ova je misija otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prijevara povezanih sa sredstvima EU-a.

Misija

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje od 2020. do 2024.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i ustroj

16. RUJNA 2023.
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Preuzimanje

Kontakt

Prijavite prijevaru

Ako sumnjate na prijevaru koja utječe na javna sredstva EU-a, možete to anonimno prijaviti OLAF-u. Saznajte više o tome.

 

Kontakti za medije

 

Ime
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
Broj telefona
+32 2 299 11 11 (centrala Komisije)
Poštanska adresa
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Europska komisija, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija