Skip to main content
Logotip Europske komisije
SlužbaOLAF

Europski ured za borbu protiv prijevara

Europski ured za borbu protiv prijevara istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te izrađuje politiku borbe protiv prijevara. OLAF je dio Europske komisije, ali je operativno neovisan.

Aktualno

Novosti u ovoj službi

Odgovornosti

Sprečavanje prijevara

OLAF-ova je misija otkrivanje, istraživanje i sprečavanje prijevara povezanih sa sredstvima EU-a.

Misija

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje od 2020. do 2024.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i ustroj

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 OŽUJAK 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Preuzimanje

Kontakt

Prijavite prijevaru

Ako sumnjate na prijevaru koja utječe na javna sredstva EU-a, možete to anonimno prijaviti OLAF-u. Saznajte više o tome.

 

Kontakti za medije

 

Ime
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
Broj telefona
+32 2 299 11 11 (centrala Komisije)
Poštanska adresa
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Europska komisija, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija