Skip to main content
An tseirbhísOLAF

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise

Déanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise imscrúdú ar chalaois in aghaidh bhuiséad an Aontais Eorpaigh, in aghaidh an éillithe agus mí-iompar tromchúiseach laistigh de na hinstitiúidí Eorpacha, agus is í a fhorbraíonn an beartas frith-chalaoise. Is cuid den Choimisiún é OLAF, ach tá neamhspleáchas oibríochtúil aige.

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Calaois a chosc

Is é misean OLAF úsáid chalaoiseach chistí an Aontais Eorpaigh a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Ráiteas misin

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, gníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

Ceannaireacht agus eagrúchán

Commissioner for Budget and Administration, European Commission
Johannes Hahn
16 MÁRTA 2023
OLAF organisation chart
English
(PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Calaois a thuairisciú

Má mheasann tú go bhfuil calaois ar bun atá ag cur isteach ar airgeadas poiblí an Aontais, is féidir leat tuarascáil air sin a chur faoi bhráid OLAF gan d’ainm a lua. Féach leat an dóigh chun sin a dhéanamh.

 

Teagmhálaithe don phreas

 

Ainm
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), An Coimisiún Eorpach, Rue Joseph II 30/Josef II-straat 30, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg