Skip to main content

Zastúpenia v členských štátoch

Zastúpenia Komisie v členských štátoch

Zastúpenia Komisie vykonávajú rôzne funkcie, ku ktorým okrem iného patrí

  • nadväzovanie kontaktov s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi
  • organizovanie návštev predsedu Komisie a komisárov
  • zabezpečovanie politických informácií a analýz pre Komisiu
  • udržiavanie vzťahov s médiami
  • komunikácia s rôznymi cieľovými skupinami

Tu nájdete zoznam zastúpení Komisie v jednotlivých krajinách.
 

Belgique/België/Belgien

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Éire/Ireland

Eλλάδα

España

France

Hrvatska

Italia

Cyprus/Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi

Sverige