Skip to main content

Kultúra a médiá

Čím sa zaoberá Komisia

Program Kreatívna Európa pomáha audiovizuálnemu sektoru a odborníkom v kultúrnom a kreatívnom priemysle osloviť nové publikum a podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce a sietí. Jeho cieľom je:

Ciele

  • pomáhať kultúrnym a kreatívnym sektorom využívať príležitosti, ktoré ponúka digitálny vek,
  • podporovať kultúrny priemysel a médiá, aby mohli prispievať k udržateľnému rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti v EÚ,
  • umožniť európskym kultúrnym sektorom a médiám prístup k novým medzinárodným príležitostiam, trhom a osloviť nové publikum.

Čo robia ostatné inštitúcie EÚ v oblasti kultúry