Skip to main content

Kultura i media

Co robi Komisja

Program „Kreatywna Europa” pomaga twórcom z sektora audiowizualnego, sektora kultury i sektora kreatywnego zdobywać nową publiczność, a także wspiera nawiązywanie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci kontaktów.

Cele

  • Pomoc sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w wykorzystaniu szans, jakie stwarza era cyfrowa
  • Wspieranie sektorów kultury i mediów we współtworzeniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, podnoszeniu poziomu zatrudnienia i budowaniu spójności społecznej w UE
  • Umożliwienie europejskim sektorom kultury i mediów dostępu do nowych międzynarodowych rynków i publiczności oraz korzystania z nowych możliwości

Zobacz, jakie działania w dziedzinie kultury podejmują inne instytucje UE