Skip to main content

Kultura a média

Čím se zabývá Komise

Program „Tvůrčí Evropa“ pomáhá pracovníkům z audiovizuálního, kulturního a tvůrčího odvětví oslovit nové publikum a podporuje rozvoj přeshraniční spolupráce a vytváření sítí.

Cíle

  • pomáhat kulturnímu a tvůrčímu odvětví chopit se příležitostí, které nabízí digitální věk
  • podporovat potenciál kulturního a mediálního odvětví tak, aby přispívalo k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v EU
  • otevírat evropské kulturní a mediální odvětví novému mezinárodnímu publiku, trhům a příležitostem

Informace o činnosti ostatních orgánů EU v oblasti kultury