Skip to main content

Kultur og medier

Hvad gør Kommissionen?

Programmet Et Kreativt Europa hjælper fagfolk i audiovisuelle, kulturelle og kreative erhverv med at nå ud til nye målgrupper og støtter udviklingen af grænseoverskridende samarbejde og netværk. Programmet går ud på:

Formål

  • At hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at udnytte de muligheder, den digitale tidsalder skaber.
  • At støtte kultur- og mediesektoren i at bidrage til bæredygtig vækst, beskæftigelse og social samhørighed i EU.
  • At give kultur- og mediesektoren adgang til nye internationale muligheder, markeder og målgrupper.

Se, hvad andre EU-institutioner gør på kulturområdet