Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Култура и медии

Какво прави Комисията

С програма „Творческа Европа“ се помага на работещите в аудио-визуалния, културния и творческия сектор да достигат до нова публика и се подкрепя развитието на трансграничното сътрудничество и мрежи.

Цели

  • Подпомагане на културния и творческия сектор да се възползват от възможностите на цифровата ера
  • Подпомагане на културните и медийните индустрии да допринасят за устойчивия растеж, заетостта и социалното сближаване в ЕС
  • Осигуряване на европейския културен и медиен сектор на достъп до нови международни възможности, пазари и публика.

Вижте какво правят в областта на културата другите институции на ЕС.