Skip to main content

Kultura u media

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Il-programm Ewropa kreattiva jgħin il-professjonisti fl-oqsma awdjoviżivi, kulturali u kreattivi biex jilħqu udjenzi ġodda u jappoġġja l-iżvilupp tal-kooperazzjoni u tan-networks bejn il-fruntieri.

Għanijiet

  • Jgħin is-setturi kulturali u kreattivi jaħtfu l-opportunitajiet tal-era diġitali
  • Jappoġġja l-industriji tal-kultura u tal-media fil-kontribuzzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali fl-UE
  • Jagħti lis-setturi tal-kultura u tal-media tal-Ewropa aċċess għall-opportunitajiet, is-swieq u l-udjenzi internazzjonali ġodda

Ara x’qed jagħmlu istituzzjonijiet tal-UE oħrajn dwar il-kultura