Skip to main content

Sosedstvo in svet - pravni akti in informativni pregledi

Več informacij

Datum objave
14 junij 2018

Opis

Sosedstvo, razvoj, mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč, predpristop, skupna zunanja in varnostna politika, sredstva za čezmorske države/ozemlja.

Datoteke

14 JUNIJ 2018
Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI)
slovenščina
(2.47 MB - PDF)
Prenesi
13 JUNIJ 2018
NOVI INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ
slovenščina
(1.34 MB - PDF)
Prenesi
13 JUNIJ 2018
Humanitarna pomoč EU
slovenščina
(343.3 KB - PDF)
Prenesi
14 JUNIJ 2018
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 460
English
(606.43 KB - HTML)
Prenesi
12 JUNIJ 2018
Pre-accession Assistance - Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 465
English
(411.24 KB - HTML)
Prenesi
12 JUNIJ 2018
Nuclear Safety Instrument - Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 462
English
(323.49 KB - HTML)
Prenesi
12 JUNIJ 2018
Overseas Countries and Territories (including Greenland and Denmark) - Proposal for a Decision and Annexes COM (2018) 461
English
(1011.98 KB - HTML)
Prenesi
14 JUNIJ 2018
Commission Staff Working Document - Impact Assessment SWD(2018) 337
English
(620.3 KB - HTML)
Prenesi