Skip to main content

Naboområder og verden - lovtekster og faktablade

Detaljer

Publikationsdato
14 Juni 2018

Beskrivelse

Naboområder, udvikling, internationalt samarbejde, humanitær bistand, førtiltrædelse, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fonde for oversøiske lande og territorier.

Filer

14 JUNI 2018
Instrumentet for naboskab, udvik-lingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI)
dansk
(2.48 MB - PDF)
Download
13 JUNI 2018
DET NYE INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND
dansk
(1.34 MB - PDF)
Download
13 JUNI 2018
EU’S HUMANITÆRE BISTAND
dansk
(1.6 MB - PDF)
Download
14 JUNI 2018
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 460
English
(606.43 KB - HTML)
Download
12 JUNI 2018
Pre-accession Assistance - Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 465
English
(411.24 KB - HTML)
Download
12 JUNI 2018
Nuclear Safety Instrument - Proposal for a Regulation and Annexes COM (2018) 462
English
(323.49 KB - HTML)
Download
12 JUNI 2018
Overseas Countries and Territories (including Greenland and Denmark) - Proposal for a Decision and Annexes COM (2018) 461
English
(1011.98 KB - HTML)
Download
14 JUNI 2018
Commission Staff Working Document - Impact Assessment SWD(2018) 337
English
(620.3 KB - HTML)
Download