Skip to main content

Delo Komisije

Cilji

Trenutno se carinska politika Evropske unije osredotoča na naslednja področja:

  • pregled upravljanja carinske unije
  • posodobitev pravnega okvira in okrepitev področij, kot sta upravljanje tveganj in varnost
  • razširitev uporabe evropskih elektronskih informacijskih sistemov
  • podpora za izboljšanje enotnega trga na področju carinskega ravnanja z blagom

Delo drugih institucij EU na področju carine