Skip to main content

Naturresurser och miljö - rättsakter och faktablad

Översikt

Publiceringsdatum
1 juni 2018 (Senaste uppdatering: 12 juni 2018)

Beskrivning

Jordbruk, landsbygdsutveckling, havsfrågor, fiske, miljö och klimatfrågor.

Filer

1 JUNI 2018
DET NYA LIFE-PROGRAMMET: STÖRRE INVESTERINGAR I MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK
svenska
(1.39 MB - PDF)
Ladda ner
1 JUNI 2018
EN MODERNARE OCH ENKLARE JORDBRUKSPOLITIK
svenska
(1.34 MB - PDF)
Ladda ner
12 JUNI 2018
EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN
svenska
(280.88 KB - PDF)
Ladda ner
1 JUNI 2018
CAP strategic plans – Proposal for a regulation COM(2018) 392
English
(1.15 MB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Financing, management and monitoring of the CAP – Proposal for a regulation COM(2018) 393
English
(722.13 KB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Common organisation of the markets – Proposal for a regulation COM(2018) 394
English
(449.74 KB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Strategic plans, financing, management and monitoring of CAP, common organisation of markets - Impact assessment part 1 SWD(2018) 301
English
(1.87 MB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Proposal for a regulation COM(2018) 385
English
(410.28 KB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment SWD(2018) 292
English
(1.25 MB - HTML)
Ladda ner
1 JUNI 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment executive summary SWD(2018) 293
English
(144.67 KB - HTML)
Ladda ner
11 JUNI 2018
European Maritime and Fisheries Fund - Proposal for a Regulation COM (2018)390
English
(596.72 KB - HTML)
Ladda ner
11 JUNI 2018
European Maritime and Fisheries Fund - Staff Working Document - impact assessment SWD (2018) 295
English
(670.94 KB - HTML)
Ladda ner