Направо към основното съдържание

Природни ресурси и околна среда - правни текстове и информационни документи

Данни

Дата на публикуване
1 Юни 2018 г. (Последна актуализация на: 12 Юни 2018 г.)

Описание

Селско стопанство, развитие на селските райони, морско дело, рибарство, околна среда, климат.

Файлове

1 ЮНИ 2018 Г.
НОВАТА ПРОГРАМА LIFE ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА
1 ЮНИ 2018 Г.
МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОПРОСТЯВАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП)
12 ЮНИ 2018 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
1 ЮНИ 2018 Г.
CAP strategic plans – Proposal for a regulation COM(2018) 392
1 ЮНИ 2018 Г.
Financing, management and monitoring of the CAP – Proposal for a regulation COM(2018) 393
1 ЮНИ 2018 Г.
Common organisation of the markets – Proposal for a regulation COM(2018) 394
1 ЮНИ 2018 Г.
Strategic plans, financing, management and monitoring of CAP, common organisation of markets - Impact assessment part 1 SWD(2018) 301
1 ЮНИ 2018 Г.
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Proposal for a regulation COM(2018) 385
1 ЮНИ 2018 Г.
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment SWD(2018) 292
1 ЮНИ 2018 Г.
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment executive summary SWD(2018) 293
11 ЮНИ 2018 Г.
European Maritime and Fisheries Fund - Proposal for a Regulation COM (2018)390
11 ЮНИ 2018 Г.
European Maritime and Fisheries Fund - Staff Working Document - impact assessment SWD (2018) 295