Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Природни ресурси и околна среда - правни текстове и информационни документи

Данни

Дата на публикуване
1 юни 2018 (Последна актуализация на: 12 юни 2018)

Описание

Селско стопанство, развитие на селските райони, морско дело, рибарство, околна среда, климат.

Файлове

1 ЮНИ 2018
НОВАТА ПРОГРАМА LIFE ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА
български
(1.4 MB - PDF)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОПРОСТЯВАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП)
български
(1.35 MB - PDF)
Изтегляне
12 ЮНИ 2018
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
български
(290.75 KB - PDF)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
CAP strategic plans – Proposal for a regulation COM(2018) 392
English
(1.15 MB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Financing, management and monitoring of the CAP – Proposal for a regulation COM(2018) 393
English
(722.13 KB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Common organisation of the markets – Proposal for a regulation COM(2018) 394
English
(449.74 KB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Strategic plans, financing, management and monitoring of CAP, common organisation of markets - Impact assessment part 1 SWD(2018) 301
English
(1.87 MB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Proposal for a regulation COM(2018) 385
English
(410.28 KB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment SWD(2018) 292
English
(1.25 MB - HTML)
Изтегляне
1 ЮНИ 2018
Environment and Climate Action Programme (LIFE) – Impact assessment executive summary SWD(2018) 293
English
(144.67 KB - HTML)
Изтегляне
11 ЮНИ 2018
European Maritime and Fisheries Fund - Proposal for a Regulation COM (2018)390
English
(596.72 KB - HTML)
Изтегляне
11 ЮНИ 2018
European Maritime and Fisheries Fund - Staff Working Document - impact assessment SWD (2018) 295
English
(670.94 KB - HTML)
Изтегляне