Skip to main content
Logotip Europske komisije

Planiranje i predlaganje propisa

Europska komisija odgovorna je za planiranje, pripremu i predlaganje novih europskih propisa. To se naziva „pravom na inicijativu”. Propisi EU-a štite interese Unije i njezinih građana u cjelini. Pri izradi propisa u obzir se uzima mišljenje građana, poduzeća, civilnog društva, javnih tijela i svih drugih dionika na koje propisi utječu.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Kako nastaju propisi i politike EU-a

Komisija predlaže propise i politike na vlastitu inicijativu. Može ih predložiti i na poziv:

 • Europskog vijeća (čelnici država ili vlada svake države članice EU-a)
 • Vijeća Europske unije (ministri nacionalnih vlada iz svake države članice EU-a)
 • Europskog parlamenta (čije zastupnike izravno biraju građani EU-a)
 • samih građana nakon uspješne europske građanske inicijative.

Komisija propise i politike priprema transparentno, na temelju dokaza te uzimajući u obzir stavove građana i dionika. Takav se postupak naziva boljom regulativom.

Bolja regulativa: zašto i kako

Kako se pripremaju

U svojem godišnjem programu rada Komisija se politički obvezuje da će postići rezultate u određenim prioritetnim područjima tijekom dotične kalendarske godine.

Program rada Komisije

Kako se određuje njihovo područje primjene

Komisija upotrebljava pozive na očitovanje kako bi odredila područje primjene:

 • politički osjetljivog i/ili važnog novog propisa ili politike
 • evaluacije postojećeg propisa ili politike
 • provjere prikladnosti skupa povezanih postojećih propisa i/ili politika.

U pozivu na očitovanje opisuju se problem koji treba riješiti i ciljevi koje treba postići, objašnjava se zašto je potrebno djelovanje EU-a, utvrđuju mogućnosti politika i opisuju glavne značajke strategije savjetovanja, te se navodi je li potrebno javno savjetovanje s upitnikom.

Poziv na očitovanje kombinira dva koraka koja su prethodno bila uzastopna: plan/početnu procjenu učinka i upitnik (prema potrebi).

Podijelite svoje mišljenje o nedavno objavljenim planovima djelovanja i početnim procjenama učinka

Evaluating laws

Kako se procjenjuje njihov učinak

Ako je vjerojatno da će očekivani učinak propisa ili politike EU-a biti znatan, Komisija provodi procjenu učinka prije donošenja prijedloga tog propisa ili politike.

Cilj je te procjene detaljnije analizirati pitanje koje se namjerava riješiti, utvrditi je li potrebno djelovanje na razini EU-a i navesti moguće učinke različitih rješenja na gospodarstvo, društvo i okoliš.

Rezultati procjene učinaka pomažu Komisiji pri donošenju informiranih odluka.

Više o procjenama učinka

Iznesite svoje mišljenje o aspektima procjena učinka

Tko može pridonijeti

Svatko tko je zainteresiran ili bi na njega mogao utjecati postojeći ili predloženi propis ili politika može podijeliti svoje mišljenje, poslati komentare ili dokument o stajalištu ili odgovarati na javna savjetovanja. To uključuje: javna nacionalna, lokalna i regionalna tijela, poduzeća, organizacije civilnog društva i građane.

Kako pridonijeti

Postoje razne mogućnosti za pridonošenje zakonodavnom postupku EU-a u njegovim različitim fazama – od faze pripreme, do prijedloga novih propisa te evaluacije učinaka postojećih propisa EU-a.

Svoje mišljenje i ideje o inicijativama Komisije u svim područjima politike možete podijeliti na sva 24 jezika EU-a putem portala Iznesite svoje mišljenje. Možete se i pretplatiti na obavijesti o novim kretanjima u oblikovanju inicijativa, pa i nakon donošenja zakonodavstva.

Komisija te povratne informacije uzima u obzir pri daljnjem razvoju propisa ili politike ili pri evaluaciji nekoliko povezanih propisa ili politika u jednom području politike.

Doprinesite izradi zakonodavstva putem portala Iznesite svoje mišljenje.

Drugi oblici savjetovanja

Komisija može zatražiti stručno mišljenje u određenom području i usmjeriti se na određene skupine dionika na sljedeće načine:

 • ciljanim savjetovanjima,
 • na sastancima,
 • na radionicama,
 • u okviru seminara,
 • na panelima s malim poduzećima i
 • kroz raspravu na internetskim forumima.

Kako se osigurava kvaliteta

Smjernicama za bolju regulativu i pratećim paketom instrumenata osiguravaju se standardi za kvalitetu pri planiranju i predlaganju politika i propisa.

Smjernice i paket instrumenata za bolju regulativu

Neovisni Odbor za nadzor regulative provjerava kvalitetu svih nacrta Komisijinih procjena učinka, važnijih evaluacija i provjera prikladnosti.

U načelu, za inicijativu s pratećom procjenom učinka potrebno je dobiti pozitivno mišljenje Odbora, koje donosi Komisija.

Odbor za nadzor regulative

Primajte obavijesti o novim planovima i javnim savjetovanjima