Skip to main content

Kommittéer och rådgivande nämnder

Kommittéer och expertgrupper ger kommission råd och förser den med expertis i frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken, djurskydd, säkra livsmedel och fiske.