Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Социалното приобщаване

Социалното приобщаване

Информация за стратегията на ЕС за социално приобщаване, програми за финансиране за социално приобщаване, проекти, новини и публикации.

Социално приобщаване в селските райони

Прояви, публикации и информационни документи, свързани с работата на ЕС в областта на социалното приобщаване в селските райони.

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Инвестиране в различни социални групи, информация за политиките, новини.

Умения и квалификации

Подобряване на перспективите за заетост чрез развиване на езиковите познания, грамотността и предприемаческите умения в целия ЕС.